Batzordeak

Le Conseil Municipal a la possibilité de créer, à tout moment, des commissions municipales chargées d'étudier des dossiers qui seront soumis au Conseil.
Par ailleurs dès son installation, le Conseil Municipal peut former des commissions à caractère permanent.

Batzordeen zeregina

Batzordeei esker dozierrak prestatuak dira kontseiluaren bozketari aurkeztua izan aitzin

Batzordeak ez du erabakirik hartzen, iritziak emaiten ditu 

 

Herriko ontasunen batzordea

Herriko Ontasunen batzordeak bere iritzia emaiten du herriko ontasuneri doakien gai guzietaz.

Adibidez :

 • Lurzatien erosketak, salketak edo trukaketak
 • Ibardingo lekuen errentak finkatu
Membres
Nikolas REGERAT Prudencio Sudupe
Marie-Christine Daguerre Elizondo David Gonzales
Beñat Ostiz Véronique Tastet
Francis Gavilan Solange Darrieussecq
Sébastien Etchebarne Nicolas Fourcade

Arduradun administratiboa : Cyril Couriol

Larreko suteen eta Herriko Oihanen batzordea

Batzorde honek bere iritziak emaiten ditu larreko suteen eta oihanen gaietaz

Membres
Marie-Christine DAGUERRE ELIZONDO David Gonzales
Beñat Ostiz Pantxo Tellier
Jean-Pierre Cigarroa Mattin Rafu Ruiz de Alda Laaksonen
Francis Gavilan Henri Levréro
Nicolas Fourcade Sébastien Etchebarne

Arduradun administratiboa : Bertrand Goicoechea

Commission "Tranquilité publique, Associations et Sports"

 

 

Membres
Pascal FAUCHET Isabelle Alcayaga
Mattin Rafu Ruiz de Alda Laaksonen Véronique Tastet
Béñat Elizondo Age Leijenaar
Solange Darrieussecq Henri Levréro
Sébastien Etchebarne Agnès Izaguirre

Responsable Administratif : Claire Fourteau

Commission "Affaires scolaires, Enfance et jeunesse"

Membres
Véronique CHARRIEZ Gaëlle CLERC
Sandrine Arraguas Danièle Bideondo-Baron
Karine Boissonnet André Bayo
Solange Darrieussecq Francis Gavilan
Agnès Izaguirre Françoise Besnard

Arduradun administratiboa : Marie-Hélène Lamarque (scolaire), Christelle Daguerre (jeunesse)

Finantzen batzordea

Finantzen batzordeak iritziak emaiten ditu aurrekontuetaz, kontuetaz eta haueri lotuak diren erabakietaz. Orokorki finantza gaiak batzorde honetan ikusiak dira kontseiluko deliberoetan izan aitzin.

Membres
André BAYO Jean-Pierre Cigarroa
Béñat Elizondo Danièle Bideondo Baron
Age Leijenaar Maritxu Zubieta
Solange Darrieussecq Francis Gavilan
Agnès Izaguirre Sébastien Etchebarne

Responsable Administratif : Pierre Urban

Barne araudiaren markatzeko batzordea

Batzorde honek finkatzen ditu Herriko Kontseiluaren funtzionamenduaren arauak. Legeak finkatzen dituen xedapenen ondotik, behar diren osagailuak ekartzen ditu. Batzorde hau bildu behar da hauteskundeen ondotik, sei hilabete barne. Batzordeak begiratzen ditu araudiaren aldaketa guziak.

Membres
Marie-christine DAGUERRE-ELIZONDO Isabelle Alcayaga
André Bayo Maritxu Zubieta
Danièle Bideondo Baron Prudencio Sudupe
Solange Darrieussecq Francis Gavilan
Sébastien Etchebarne Françoise Besnard

Arduradun administratiboa : Claire Fourteau

Commission "Ressources Humaines"

 

 

Membres
Maritxu ZUBIETA Sandrine Araguas
Marie-Christine Daguerre-Elizondo André Bayo
Karine Boissonnet Béñat Ostiz
Henri Levréro Francis Gavilan
Françoise Besnard Sébastien Etchebarne

Garapen iraunkorraren batzordea

Batzorde honek gogoetak egiten ditu igurunearen hobetzeko orain eta gero ; baita ere iraunkortasuna sar arazteko sektore guzien garapenean. Auzo batzordeak sortu ditu  eta hauen jarraipena eta geroa segurtatzen ditu.

Membres
Julie GAY CAPDEVIELLE Jean-Serge Saint-Avit
Karine Boissonnet Pantxo Tellier
Nikolas Regérat Maritxu Zubieta
Solange Darrieussecq Henri Levréro
Sébastien Etchebarne Nicolas Fourcade

Arduradun administratiboa : Claire Fourteau

Commission "Démocratie Participative"

Age LEIJENAAR Pascal Fauchet
Pantxo Tellier Annie Poveda
Gaëlle Clerc Danièle Bideondo-Baron
Solange Darrieussecq Francis Gavilan
Sébastien Etchebarne Agnès Izaguirre

Kultura batzordea

Bere iritziak emaiten ditu herriko kulturaren arloko proiektuetaz.

Membres
Age LEIJENAAR Mattin Rafu Ruiz de la Alda Laaksonen
Véronique Tastet Isabelle Alcayaga
Prudencio Sudupe Marina Ollivon
Solange Darrieussecq Henri Levréro
Agnès Izaguirre Sébastien Etchebarne

Responsable Administratif : Damien Boyer

Commission "Commerce, Artisanat et Transfrontalier"

Pantxo TELLIER Julie Gay-Capdevielle
Jean-Pierre Cigarroa Béñat Elizondo
Mattin Rafu Ruiz de Alda Laaksonen Pascal Fauchet
Solange Darrieussecq Henri Levréro
Nicolas Fourcade Agnès Izaguirre

Eskaintza publikoaren batzordea

Batzorde hau bildu behar da 90 000€-z goitiko obrentzat edo erosketentzat; gutun azalen irekitzeen erregulartasuna bermatzen du eta eskaintzen onargarritasuna kontrolatzen du. Batzorde honek erabakiak hartzen ditu, eskaintzak onartuz konparatu ondoan, emanak izan diren kriterioen arabera.

Kide tituludunak

 • Beñat Irastorza
 • Léon Marin
 • Martin Tellechea
 • Michel Bercetche
 • Renaud Lassalle

Ordezko kideak

 • Pierre Têtevuide
 • Michel Larretche
 • Didier Picot
 • Dominique Mélé

Arduradun administratiboa : Cyril Couriol

Membres titulaires
Marie-christine DAGUERRE-ELIZONDO André Bayo
Nikolas Regérat Julie Gay-Capdevielle
Francis Gavilan  
Membres suppléants
David Gonzales Jean-Pierre Cigarroa
Jean-Serge Saint-Avit Annie Poveda
Henri Levréro  

Zerbitzu Publikoaren ordezkaritzaren batzorde berezia

Batzorde honek zerbitzu publiko baten kudeaketaren kontratua markatzen dio ordezkari publiko edo pribatu bati.

Kide titularak

 • Francis Gavilan
 • Léon Marin
 • Pierre Têtevuide
 • Michel Bercetche
 • Dominique Mélé

Ordezko kideak

 • Claire d’Elbée
 • Pascal Martin
 • Martin Tellechea
 • Annette Aramburu
 • Ixabel Echeverria

Arduradun administratiboa : Claire Fourteau

Membres titulaires
Marie-christine DAGUERRE-ELIZONDO André Bayo
Nikolas Regérat Julie Gay-Capdevielle
Francis Gavilan  
Membres suppléants
David GONZALES Jean-Pierre Cigarroa
Jean-Serge Saint-Avit Annie Poveda
Solange Darrieussecq  

Commission Communale d'Accessibilité aux Personnes Handicapés

Les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

Monsieur le Maire indique que les associations de handicapés seront sollicitées à nouveau pour désigner leurs représentants.

Membres
Sandrine ARAGUAS Gaëlle Clerc
Pascal Fauchet Francis Gavilan
Françoise Besnard  

Herriko zergen batzordea

Auzapezak, lehendakariak eta kontu komisarioek osatzen dute batzorde hau : azken hauen kopurua zortzikoa da herriko biztanleria 2000az goitikoa delarik. Komisarioen eta beren ordezkarien kopuruak berdintasuna errespetatu behar du, ondarearen gaineko tasa, etxe bizitzen gaineko tasa eta lanbidearen tasa pagatzen dutenen artean.

Bere eginbeharra

Batzorde honek begiratzen ditu zergen banaketak eta heien gaurkotzeak.

Pareko batzorde teknikoa

Batzorde hau, hein berean, Herriko Kontseiluko ordezkariz eta langileen ordezkariz osatua da. Gai da metodoen eta tekniken modernizazio programen hautatzeko.

Batzorde honek iritziak emaiten ditu baina azken erabakia auzapezaren esku  gelditzen da, nahiz eta  baitezpadakoa den iritzia eskatzea ez bada nahi erabakia ezeztatua izatea.