Batzordeak

Le Conseil Municipal a la possibilité de créer, à tout moment, des commissions municipales chargées d'étudier des dossiers qui seront soumis au Conseil.
Par ailleurs dès son installation, le Conseil Municipal peut former des commissions à caractère permanent.

Batzordeen zeregina

Batzordeei esker dozierrak prestatuak dira kontseiluaren bozketari aurkeztua izan aitzin

Batzordeak ez du erabakirik hartzen, iritziak emaiten ditu 

 

Herriko ontasunen batzordea

Herriko Ontasunen batzordeak bere iritzia emaiten du herriko ontasuneri doakien gai guzietaz.

Adibidez :

 • Lurzatien erosketak, salketak edo trukaketak
 • Ibardingo lekuen errentak finkatu
Kideak
Martin Tellechea Pascal Martin
Beñat Exposito  
Michel Bercetche Marie-Hélène Goya
Léon Marin Beñat Elizondo
Dominique Mélé Ixabel Etcheverria

Arduradun administratiboa : Cyril Couriol

Larreko suteen eta Herriko Oihanen batzordea

Batzorde honek bere iritziak emaiten ditu larreko suteen eta oihanen gaietaz

Kideak
Marie-Hélène Goya Marie-Josée Goya
Beñat Exposito  
Martin Tellechea Michel Bercetche
Michel Larretche Renaud Lassalle
Dominique Mélé Philippe Aramendi

Arduradun administratiboa : Bertrand Goicoechea

Hirigintza batzordea

Batzorde hau arduratzen da hirigintza araudietaz, herriko antolaketaz, leku berezien eta eraikuntzen sailkapenaz. Hirigintza Tokiko Plana prestatzen du.

Kideak
Pascal Martin Léon Marin
Didier Picot Danièle Dufau
Valérie Andiazabal Elizabeth Péry
Véronique Tellechea Philippe Aramendi
Renaud Lassalle Beñat Elizondo

Arduradun administratiboa : Patrick de Labaca

Eskolako gaien, Gazteriaren eta Euskararen sustapenaren batzordea

Batzorde honek begiratzen ditu eskoleri eta gazteriari lotuak diren gaiak baita ere euskarari emaiten zaion baloreari eta honen erabilpenari .

Adibidez :

 • Eskolako garraioak 
 • Lekuen antolaketa edo eraikuntzen 
 • Langile beharrak 
 • Haurren eta gazteen iharduerak ikasturtean eta oporren  denboran
 • Testuen ulermena eta itzulpena, euskal ohituren eta usaien babespena eta balioa emaitea.
Kideak
Germaine Hacala Isabelle Ragozin
Agnès Connan Elisabeth Péry
Valérie Andiazabal Francis Gavilan
Michel Larretche Dominique Mélé
Ixabel Echeverria Annette Aramburu
Didier Picot Jean Tellechea
Philippe Aramendi  

Arduradun administratiboa : Marie-Hélène Lamarque (scolaire), Christelle Daguerre (jeunesse)

Finantzen batzordea

Finantzen batzordeak iritziak emaiten ditu aurrekontuetaz, kontuetaz eta haueri lotuak diren erabakietaz. Orokorki finantza gaiak batzorde honetan ikusiak dira kontseiluko deliberoetan izan aitzin.

Kideak
Francis Gavilan Pierre Têtevuide
Jean Tellechea Didier Picot
Germaine Hacala Michel Bercetche
Léon Marin Beñat Elizondo
Renaud Lassalle Ixabel Echeverria

Arduradun administratiboa : Brigitte Hélias

Barne araudiaren markatzeko batzordea

Batzorde honek finkatzen ditu Herriko Kontseiluaren funtzionamenduaren arauak. Legeak finkatzen dituen xedapenen ondotik, behar diren osagailuak ekartzen ditu. Batzorde hau bildu behar da hauteskundeen ondotik, sei hilabete barne. Batzordeak begiratzen ditu araudiaren aldaketa guziak.

Kideak
Francis Gavilan Danièle Dufau
Valérie Andiazabal Marie-Josée Goya
Isabelle Ragozin Germaine Hacala
Elisabeth Péry Renaud Lassalle
Philippe Aramendi Annette Aramburu

Arduradun administratiboa : Claire Fourteau

Garapen iraunkorraren batzordea

Batzorde honek gogoetak egiten ditu igurunearen hobetzeko orain eta gero ; baita ere iraunkortasuna sar arazteko sektore guzien garapenean. Auzo batzordeak sortu ditu  eta hauen jarraipena eta geroa segurtatzen ditu.

Kideak
Claire d’Elbée Pascal Martin
Agnès Giacometti Danièle Dufau
Marie-Josée Goya Didier Picot
Pierre Têtevuide Véronique Tellechea
Renaud Lassalle Philippe Aramendi
Dominique Mélé  

Arduradun administratiboa : Claire Fourteau

Kultura batzordea

Bere iritziak emaiten ditu herriko kulturaren arloko proiektuetaz.

Kideak
Isabelle Ragozin Germaine Hacala
Claire d’Elbée Pascal Martin
Pierre Têtevuide Jean Tellechea
Danièle Dufau Valérie Andiazabal
Beñat Exposito Beñat Elizondo
Annette Aramburu Ixabel Echeverria

Arduradun administratiboak : Christelle Daguerre et Battitte Garmendia

Commission développement économique, emploi et commerce

Jean Tellechea Beñat Exposito
André Bayo Solange Darrieussecq
Françis Gavilan Marie-josée Goya
Pierre Têtevuide Philippe Aramendi
Marie-Christine Elizondo Anne-Marie Esteban

Eskaintza publikoaren batzordea

Batzorde hau bildu behar da 90 000€-z goitiko obrentzat edo erosketentzat; gutun azalen irekitzeen erregulartasuna bermatzen du eta eskaintzen onargarritasuna kontrolatzen du. Batzorde honek erabakiak hartzen ditu, eskaintzak onartuz konparatu ondoan, emanak izan diren kriterioen arabera.

Kide tituludunak

 • Beñat Irastorza
 • Léon Marin
 • Martin Tellechea
 • Michel Bercetche
 • Renaud Lassalle

Ordezko kideak

 • Pierre Têtevuide
 • Michel Larretche
 • Didier Picot
 • Dominique Mélé

Arduradun administratiboa : Cyril Couriol

Zerbitzu Publikoaren ordezkaritzaren batzorde berezia

Batzorde honek zerbitzu publiko baten kudeaketaren kontratua markatzen dio ordezkari publiko edo pribatu bati.

Kide titularak

 • Francis Gavilan
 • Léon Marin
 • Pierre Têtevuide
 • Michel Bercetche
 • Dominique Mélé

Ordezko kideak

 • Claire d’Elbée
 • Pascal Martin
 • Martin Tellechea
 • Annette Aramburu
 • Ixabel Echeverria

Arduradun administratiboa : Claire Fourteau

Commission communale d'accessibilité aux personnes handicapés

Pascal Martin Pierre Têtevuide
Martin Tellechea Françoise Vayer-Duperou
Danièle Bideondo-Baron  

Commission de réglement amiable - Rénovation du centre bourg

 • Francis Gavilan
 • Jean Tellechea
 • Odile de Coral
 • Philippe Aramendi

Herriko zergen batzordea

Auzapezak, lehendakariak eta kontu komisarioek osatzen dute batzorde hau : azken hauen kopurua zortzikoa da herriko biztanleria 2000az goitikoa delarik. Komisarioen eta beren ordezkarien kopuruak berdintasuna errespetatu behar du, ondarearen gaineko tasa, etxe bizitzen gaineko tasa eta lanbidearen tasa pagatzen dutenen artean.

Bere eginbeharra

Batzorde honek begiratzen ditu zergen banaketak eta heien gaurkotzeak.

Collége des élus - Office de Tourisme

Jean Tellechea Isabelle Ragozin
Danièle Dufau Didier Picot
Maider Gurruchaga Karine Genua
Marie-Christine Elizondo  

Pareko batzorde teknikoa

Batzorde hau, hein berean, Herriko Kontseiluko ordezkariz eta langileen ordezkariz osatua da. Gai da metodoen eta tekniken modernizazio programen hautatzeko.

Batzorde honek iritziak emaiten ditu baina azken erabakia auzapezaren esku  gelditzen da, nahiz eta  baitezpadakoa den iritzia eskatzea ez bada nahi erabakia ezeztatua izatea.